1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szimicsku-Dental Fogászati Korlátolt Felelősségű  Társasággal (cégjegyzékszám: 01-09-170991, székhely: 1096 Budapest, Lenhossék utca 33. 5. em. 4.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra a 8. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó háziorvos: dr. Szimicsku Róbert.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szimicsku-Dental Fogászati Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Szimicsku-Dental Fogászati Kft. az Érd, Felső utca 43. szám alatt található rendelőt a feladat-ellátási szerződés időtartamára fióktelepeként működteti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a társaság az ingatlant valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathatja azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester