Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros-tervet és azt a törekvést, hogy bevándorlóországgá változtassák Magyarországot. A Soros-hálózat óriási befolyása révén az Európai Unió bürokráciája a tagállamokra akarja erőltetni a kötelező, felső korlát nélküli, állandó betelepítési kvótát, ami sérti hazánk szuverenitását és veszélyezteti az ország biztonságát és jövőjét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros-hálózat törekvését, hogy a magyar parlamentet és a Kormányt megkerülve, a magyar emberek akaratával szemben hazánkban is megszervezze a bevándorlást és Magyarországot bevándorlóországgá tegye.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros-hálózat beavatkozási szándékát a magyar választási kampányba.

A fentiekre tekintettel Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Kormányt, hogy minden eszközzel lépjen fel a Soros-terv végrehajtása ellen.

Határidő: közzétételre - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester