Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összesen 137.200.000 Ft.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján a társasággal kötendő szerződéseket aláírja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2018. február 5.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester