Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme

 

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Lízingdíj

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése szerint

Megnevezés

 

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

1.

Helyi adókból származó bevételek

3 291 000 000

3 291 000 000

3 291 000 000

3 291 000 000

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

162 000 000

162 000 000

162 000 000

162 000 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

6.

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek összesen

3 552 000 000

3 552 000 000

3 552 000 000

3 552 000 000

 

Saját bevételek 50 %-a

1 776 000 000

1 776 000 000

1 776 000 000

1 776 000 000

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

1 776 000 000

1 776 000 000

1 776 000 000

1 776 000 000

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő:          határozat továbbítására: az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős:              T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester