Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik.

A Környezetvédelmi Alapban 2017. december 31-én rendelkezésre álló 18 526 914,- forintot a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely feladattal az Érdi Közterület- fenntartó Intézményt bízza meg.

A forrás a 2017. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester