1.)               Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az alábbi feladatok elvégzésével bízza meg:

a)    az Érd Tolmács utca II. szakasz (Jegyző utca - 7-es főút között) szilárd burkolattal történő kiépítésének kapcsolatos engedélyezési tervek elkészítése, az engedélyek megszerzése;

b)   az Érd Tolmács utca II. szakasz (Jegyző utca - 7-es főút között) szilárd burkolattal történő kiépítése megvalósításához szükséges – az a) pontban nem tartozó – beruházás lebonyolítói feladatok ellátása.

2.)               Az 1/a) pontban részletezett feladatok ellátáshoz a Közgyűlés a társaság részére plusz bruttó 13.574.000,- Ft forrást biztosít, melynek költségvetési fedezetét a 2018. évi költségvetés biztosítja.

A társaság 2018. évi üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 1.198.693.000,- Ft-ra változik.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 A feladat elvégzéséhez szükséges forrás a Modern Város Programból kerül biztosításra a GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu-Duna parti gyógy-sport-illetve kulturális turisztikai beruházás, valamit Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” támogatói okirat alapján, a költségvetési fedezet a 2018. évi költségvetésben a 6. számú melléklet K62 során rendelkezésre áll.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott együttes feltételek teljesítése esetén a város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében a szükséges szerződéseket kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester