1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának ötödik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester