Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy vásárlási szándékot jelent be az Érd, Felső u. 6. szám alatt található, 22908 helyrajzi számon felvett, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű,  424 m2 területű ingatlan tulajdonjogának megszerzése céljából. Az ingatlan megajánlott vételárát legfeljebb annak könyv szerinti értékében határozza meg.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonjogának térítésmentes megszerzésére nincs lehetőség, abban az esetben a fenti érték erejéig vételi ajánlatot tegyen.

Határidő: az ingyenes tulajdonszerzés elutasítását követő 30 napon belül

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester