1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. június 25. és augusztus 17. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét az Érdi Bolyai János Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal.

2. A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetője legkésőbb a Köznevelési és Művelődési Bizottság októberi rendes ülésére benyújtja.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges 7 millió forint összegű előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon.

4. A Közgyűlés a nyári napközis tábor térítési díjának összegét 2018. évben 8.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg, amelyet a szülők – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42. §-a alapján megállapított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének figyelembe vételével – a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg.

5. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a térítési díjat 15.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg.

Határidő: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester