1.     Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló sportfejlesztési program keretében az Érdi  Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium  2030  Érd, Gárdonyi   Géza u. 1/B. szám alatti, 15803 hrsz-ú ingatlanán lévő  sportudvaron kosárlabda palánkokat szereljen fel (4-6 db),  a talajt sportburkolattal lássa el, a kézilabda pályát szabályos  méretűvé bővítse, és a pályákat vonalazással lássa el.

2.     A Közgyűlés előzetesen hozzájárul, hogy a beruházás kötelező fenntartás időtartamara a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az Érdi  Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium beruházással érintett részére, az érdi  15803 hrsz-ú,  kivett, általános iskola, óvoda és tanuszoda, udvar művelési ágú 15538 m2 nagyságú, 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b. szám alatti ingatlanra.

3.     Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester