Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa a Társaság és a Delta Röplabda Sportegyesület között az érdi 18778/4 hrsz.-ú ingatlanon röplabdacsarnok megvalósítására – a határozat melléklete szerinti tartalommal - kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja.

Határidő: 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester