1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. augusztus 1. napjától a fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Központ alkalmazotti létszámát (család- és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központi feladatok) az alábbiak szerint állapítja meg:

intézményvezető

1 fő

családsegítő

20 fő

esetmenedzser

17 fő

szociális asszisztens

 6 fő

óvodai és iskolai szociális segítő

18 fő

Összesen:

62 fő

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát 18.836.108,- Ft-tal növelje meg, és a város 2018. évi költségvetésének módosítása alkalmával - a betöltött álláshelyek figyelembevételével - ennek átvezetéséről gondoskodjon.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze a normatív finanszírozási igény megfelelő módosítását a fenti táblázatban bemutatott plusz létszámok bérköltségeinek finanszírozása érdekében.

4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított létszám finanszírozásához szükséges forrást az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester