Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése korábbi döntései nyomán a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban folyamatban van a hatályos településrendezési eszközök módosítása az alábbi, kiemelt területekre vonatkozóan:

- a 291/2017. (XI.14.) sz. határozat szerint ipari parki fejlesztés megvalósításának elősegítése céljából a Zámori patak – 7. sz. főút – Benta patak – 0157/3 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt területre vonatkozóan,

- a 71/2018. (III.27.) sz. határozatban Ófalu városrészben a Minaret és környéke közösségi célú közterületi fejlesztése érdekében a Vető u. – Arató u. – 24608 hrsz-ú út – Mecset u. (24607 és 052 hrsz-ú ingatlanok) – 054/1 hrsz-ú gát ingatlan – 24356/2 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt területre vonatkozóan,

- a 72/2018. (III.27.) sz. határozatban tervezett intézményfejlesztés – óvoda helybiztosítása – céljából a Rozsnyói út – Csobánci u. – Bajcsy-Zsilinszky út – Cserhalmi út által határolt területre vonatkozóan.

A Közgyűlés a fenti területekre vonatkozó módosítási eljárással kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

-          A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközök tervezetének közzétételével 2018. június 1-20. időtartamban megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel nem érkezett. A lakossági fórumon elhangzott, az Ófalu - Minaret közösségi közlekedést érintően az észrevétel vizsgálatra kerül.

-          Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakaszt az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó kérelemmel.

Határidő: a határozat, kérelem benyújtása – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester