1.      Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság másik ügyvezetőjének 2018. július 9. napi hatállyal dr. Boldog Annát választja meg (anyja neve: Pollacsek Anna; lakcím: 2030 Érd, Othelló u. 33.) önálló képviseleti és cégjegyzési joggal határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

2.      Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 12. pontját az alábbiakra módosítja: 

„ 12. Az ügyvezetők 

12.1. A társaság ügyvezetője: 

Név: Szántó Erzsébet Gizella

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje:  

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. március 1.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

 

12.2. A társaság ügyvezetője: 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje: 

adóazonosító jele: 8410973324 

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el. 

12.3. Az ügyvezetők önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkeznek. Az ügyvezetők fizetőképességi nyilatkozat tételére kötelesek.” 

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

Határidő: határozat továbbítására – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. melléklet a 163/2018. (VII.09) önkormányzati határozathoz

 Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.) 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 

1/2018.(VII.09.) alapítói határozat 

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság másik ügyvezetőjének 2018. július 9. napi hatállyal dr. Boldog Annát választja meg  önálló képviseleti és cégjegyzési joggal, határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

2.  Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiakra módosítja: 

„ 12. Az ügyvezetők 

12.1. A társaság ügyvezetője: 

Név: Szántó Erzsébet Gizella

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje:  

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. március 1.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el. 

 

12.2. A társaság ügyvezetője: 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje: 

adóazonosító jele:  

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el. 

12.3. Az ügyvezetők önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkeznek. Az ügyvezetők fizetőképességi nyilatkozat tételére kötelesek.” 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 

Érd, 2018. július 9. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. július 09. napján ellenjegyzem: