1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) Márton Lajos és Gurubi Flórián 2018. június 28-ai hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. július 9. napjáig terjedő határozott időtartamra Baller Lászlót és Barits Mátét a felügyelőbizottság tagjának választja meg. 

2. Az Alapító az az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 15. pontját az alábbiakra módosítja: 

„15. Felügyelőbizottság 

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 

15.2. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név: Kerezsi Loránd

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. április 26.

A megbízatás lejárta: 2023. február 15.

 

Név: Barits Máté

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A megbízatás lejárta: 2023. július 9. 

 

Név: Baller László

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A megbízatás lejárta: 2023. július 9.” 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: határozat továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. melléklet a 164/2018. (VII.09) önkormányzati határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.) 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 

2/2018.(VII.9.) alapítói határozat 

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) Márton Lajos és Gurubi Flórián 2018. június 28-ai hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. július 9. napjáig terjedő határozott időtartamra Baller Lászlót  és Barits Mátét a felügyelőbizottság tagjának választja meg.

2. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) 15. pontját az alábbiakra módosítja: 

„15. Felügyelőbizottság 

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 

15.2. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név: Kerezsi Loránd

Anyja neve:

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. április 26.

A megbízatás lejárta: 2023. február 15. 

 

Név: Barits Máté

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9

A megbízatás lejárta: 2023. július 9.

 

Név: Baller László

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A megbízatás lejárta: 2023. július 9.” 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 

Érd, 2018. július 9. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. július 09.. napján ellenjegyzem: