1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívásra a b) alcélnak megfelelően Érd Fenyves-Parkvárosban új bölcsőde építése (2030 Érd, Burkoló utca 42., hrsz.: 936/6) tárgyában pályázatot nyújt be.

2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2018. évi költségvetés Céltartalék sor terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 21.052.632,- Ft, a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (95%)

Önerő összege (5%)

Bevonásra kerülő támogatás a VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 pályázat összege

Beruházás összköltsége

b) alcél Érd Fenyves-Parkvárosban új bölcsőde építése

br. 400.000.000,- Ft

br. 21.052.632,- Ft

br. 85.647.686,- Ft

br. 506.700.318,- Ft

Határidő: 2018. szeptember 10.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester