1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati felhívásra a b) alcélnak megfelelően Önkormányzati tulajdonú piac fejlesztése Érden (2030 Érd, Széles utca 1., hrsz.: 22881/4) tárgyában pályázatot nyújt be.

2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2018. évi költségvetése általános tartalék terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 11.111.111,- Ft, a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (90%)

Önerő összege (10%)

Beruházás összköltsége

b) alcél Önkormányzati tulajdonú piac fejlesztése Érden

nettó 100.000.000,- Ft

nettó 11.111.111,- Ft

nettó 111.111.111,- Ft

Határidő: 2018. augusztus 27.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester