Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 315/2017. (XII.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be  „Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése” címmel, az alábbi tartalommal:

-  a 0187/3 hrsz-ú ingatlan megközelíthetőségének kiépítése, közműfejlesztése és telekmegosztása

mindösszesen 277.780.000,- Ft összköltséggel, melyből 250.000.000,- Ft-ot jelen pályázatból, 27.780.000,- Ft-ot pedig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére kíván finanszírozni.

Pályázat megnevezése

Igényelt támogatás összege (90 %)

Önerő összege (10%)

Beruházás összköltsége

Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése

250.000.000,- Ft

27.780.000,- Ft

277.780.000,- Ft

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések és nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester