1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése” címmel a 0187/3 hrsz-ú ingatlan megközelíthetőségének kiépítése, közműfejlesztése és telekmegosztása tárgyában benyújtott pályázat önerő összegének csökkenése miatt megmaradó 34.720.000,- Ft-ot átcsoportosítja az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalék sorára.

2.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 316/2017. (XII.21.) határozatát visszavonja, és a 0187/3 hrsz-ú ingatlan művelésből való kivonásának földvédelmi járulék megfizetésére tervezett költségét, 21.828.000,- Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalék sorára.

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester