1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése”A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című felhívásra pályázatot nyújt be.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig folyamatosan fenntartja.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére a helyi közlekedés működtetéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a Volánbusz Zrt. részére nettó 4.768.444 Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá.

Volánbusz Zrt. beszámolója alapján

Volánbusz Zrt. általi teljes támogatási igény

Saját forrás

Pályázatból igénylésre kerülő támogatás

nettó 10.729.000 Ft

nettó 4.768.444 Ft

nettó 5.960.556 Ft

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Határidő: 2018. augusztus 21.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester