1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozatának 8.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„8.) A Közgyűlés a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Közrendvédelmi Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök:

Demjén Attila

 

 

Tag:

Mórás Zsolt

Nem képviselő tag:

Zsombik Zsolt”

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester