1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a DENTOMOBIL Informatikai és Orvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-166380, székhely: 2038 Sóskút, Biai út 1483.) feladat-ellátási szerződést köt 2019. január 1-től öt éves határozott időtartamra a 2. számú iskola-fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó fogorvos: dr. Farkas Anna.

 

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a DENTOMOBIL Informatikai és Orvosi Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

  1. A DENTOMOBIL Informatikai és Orvosi Kft. a fogorvosi feladatok ellátására alkalmas iskola-fogorvosi rendelőt továbbra is a 2030 Érd, Felső utca 39-41. szám alatti Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben biztosítja azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

 

 

Határidő: 2019. január 1. - szerződés megkötésére

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                            polgármester