Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 78/2018.(IV.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként, az új rendőrkapitányság és a szakképzési centrum környezetének rendezése és a város közlekedési hálózatához történő jobb csatlakozás érdekében megvásárolja az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 609 m2 területű ingatlan 24/32-ed tulajdoni hányadát Novák Sándor és Novák Sándorné tulajdonosoktól összesen 45.760.000,-Ft vételáron. Az ingatlan tehermentesítéséhez szükséges 18.734.834,- Ft közvetlenül a követelés jogosultja, az OTP Faktoring Zrt. részére kerül megfizetésre.

 

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet 013350 /K62 során rendelkezésre áll.”

 

Határidő: adásvételi szerződés aláírásra 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                           polgármester