Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli támogatás keretében pályázatot nyújt be „Szociális alapellátási feladatok ellátása” jogcímen, a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló a 1498/2018 (X.12.) Korm. határozat alapján a hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitva tartása következtében jelentkező többlet források biztosítása érdekében.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok benyújtására és aláírására.

 

 

Határidő: pályázat benyújtására - azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                            polgármester