Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – legfeljebb három női és három férfi férőhelyre – 2018. december 1. napjától – 2019. március 31. napjáig tartó határozott időre 30.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés megkötésére30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                            polgármester