Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók, illetve az önkormányzat által foglalkoztatott mezőőrök illetményének, illetve munkabérének 2019. évi emeléséhez szükséges plusz 45.895.300 Ft-ot biztosítja.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a város 2019. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzatot ennek megfelelően terveztesse meg.

 

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének emeléséhez pályázatot nyújt be, egyúttal felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2019. évi költségvetés előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                             polgármester

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 helyett

 

 

 

 

                                                                                                                           Simó Károly

                                                                                                                         alpolgármester