1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, Fekete Zoltánt (lakóhely: 1041 Budapest, Rózsa u. 67. V/15., anyja neve: Pauer Éva, adóazonosító jele: 8373082840) választja meg a Társaság ügyvezetőjének 2019. január 1-től 2023. december 31-ig. Az ügyvezető változatlanul a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkajogviszonyban fogja ellátni a megbízatását. Az ügyvezető munkabére 500.000,- Ft/hó összegben kerül megállapításra.

 2. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának (továbbiakban: Alapító Okirat)1. pontja az alábbiakra módosul:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

                                        Fekete Zoltán

                                        Anyja neve:

                                        Született:

Lakcím:

Adóazonosító jel:

 

Az ügyvezető megbízatása 2019. január 1-től 2023. december 31-ig, határozott időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol.

A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.                                                                                     

                               3. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                             polgármester

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 helyett

 

 

                                                                                                                       Simó Károly

                                                                                                                      alpolgármester