Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a 2019. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

Határidő: határozat közlésére – 2019. január 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                           polgármester

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 helyett

 

 

 

                                                                                                                       Simó Károly

                                                                                                                      alpolgármester