Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatalnál munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2019. évre a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése alapján bruttó: 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be.

 

 

Határidő: 2019. évi költségvetés tervezése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                             polgármester

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 helyett

 

 

 

                                                                                                                          Simó Károly

                                                                                                                        alpolgármester