1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester illetményét 2019. október 13. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése alapján havi 997. 200 forintban állapítja meg.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester részére 2019. október 13. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján illetménye 15%-ának megfelelő összegű, azaz 149.580 forint költségtérítést állapít meg.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester részére 2019. október 13. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján havi 23.190 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester