1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Szűcs Gábor főállású alpolgármester illetményét 2019. november 5. napjától – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi 897.500 forintban állapítja meg.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Szűcs Gábor főállású alpolgármester részére 2019. november 5. napjától – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján – illetménye 15 %-ának megfelelő, azaz 134.625 forint összegű költségtérítést állapít meg.

 

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                   jegyző                                                                                        polgármester