Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. §  (1) bekezdésére – T. Mészáros András leköszönő polgármesternek az e tisztsége alapján fenti jogszabály szerint őt megillető végkielégítését nem egészíti ki.

 

Határidő:       határozat közlésére: azonnal

Felelős:           Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester