Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének 2019. évi emeléséhez szükséges többlet előirányzatot a város 2019. évi költségvetésében biztosítja a 2019. évi költségvetési törvény által a „kiegyenlítő bérrendezési alap” címen kiírt pályázat terhére.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a város 2019. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzatot ennek megfelelően terveztesse meg.

 

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének emeléséhez pályázatot nyújt be, egyúttal felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Közgyűlés vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46.500 forintban állapítja meg.  

 

Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a 237/2018. (XII.20.) határozatát visszavonja.

 

 

Határidő: 2019. január 25.

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                             polgármester