1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Bács István alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 263/2016. (XII.22.) határozatának 2. pontját alábbiak szerint módosítja:

 

„2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester részére 2019. január 1. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján havi 27.900 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.”

 

  1. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

  1. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a 238/2018. (XII.20.) határozatát visszavonja.

 

 

Határidő: 2019. január 1.

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                           polgármester