Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8.§ (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 19032 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 513 m2 nagyságú ingatlanból a határozat mellékletét képező, az xGeo Kft. által készített 049/2017. munkaszámú vázrajz szerinti 275 m² területrészt közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja, egyúttal értékesíti azt 1.663.200,- Ft – azaz egymillió-hatszázhatvanháromezer-kettőszáz forint – vételáron (kártalanítási ellenérték) a Magyar Állam részére az „Érd-Érd alsó összekötő vágány” megvalósítása közérdekű célra.

 

Határidő: 90 nap a kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester