Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati kiíráson való indulásról szóló 90/2016. (IV.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 azonosítószámmal.

 

A Közgyűlés az Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építését (2030 Érd, Favágó utca 63., hrsz.: 936) mindösszesen 423 471 225,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 300 000 000,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 123 471 225,- Ft-ot pedig a 1408/2017. (VI.28.)Kormányhatározat terhére biztosít.”

 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester