Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 156/2017. (V.25.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-1.2.4-17 kódszámú, „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Üzleti infrastruktúra fejlesztés Érden” címmel, VEKOP-1.2.4-17-2017-00001 azonosítószámmal. 

A Közgyűlés a projekt megvalósítását a 2030 Érd  26230 hrsz.-ú (Sulák utca), 26248 hrsz.-ú, 26250 hrsz.-ú, 26251 hrsz.-ú, és a 015/5 hrsz.-ú ingatlanokon mindösszesen  bruttó 2.300.000.000,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből nettó 1.811.023.623,- Ft a VEKOP-1.2.4-17 kódszámú pályázatból kerül elszámolásra, az ÁFA értékét, azaz 488.976.377,- Ft-ot visszaigényelhető Áfaként Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a hatályos Áfa előírásoknak megfelelően finanszíroz.” 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester