Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtása tárgyában hozott 181/2018. (IX.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az érdi Papi-földek és az Euro Velo  kerékpárút kerékpáros-barát összekötési lehetőségeinek biztosítására” címmel, PM_KEREKPARUT_2018/48 azonosítószámmal. A projekt megvalósítását a 2030 Érd, Velencei út (hrsz. 18893/2), 2030 Érd, Szabadság tér ( hrsz. 18893/3), 2030 Érd, Fehérvári (hrsz. 17777) ingatlanokon mindösszesen bruttó 122.825.921,- Ft összköltséggel kívánja megvalósítani, melyből az igényelt támogatási összeg 116.684.625,- Ft, a fennmaradó 6.141.296,- Ft-ot pedig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségvetése terhére biztosít.” 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester