1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Kiss Erika fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi. 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Kiss Erika fogorvossal annak érdekében, hogy dr. Kiss Erika fogorvos az érdi 2. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.  

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön. 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő rendelőt telephelyként működtesse és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester