Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.)a 5. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2014. december 31-én megkötött feladat-ellátási szerződést -dr. Khazaeiheravi Behnam praxisjogának  elidegenítésére tekintettel - 2019. január 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester