Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a FUNDAMED Háziorvosi Szövetkezet (székhely: 2030 Érd, Bajcsy Zs. út 143. cégjegyzék száma: 13-02-050740) a 12. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2015. augusztus 28-án megkötött feladat-ellátási szerződését, valamint a 2016. december 1-jén megkötött haszonkölcsön szerződést -dr. Deák Erzsébet Mária praxisjogának elidegenítésére tekintettel - 2019. március 31-ei hatállyal akként módosítja, hogy a feladat-ellátási szerződést, és haszonkölcsön szerződést kizárólag az 11. és 13. számú háziorvosi körzet tekintetében tartja hatályban.

 

Határidő: szerződésmódosításra 2019. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester