Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 23-án hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta és annak II.2.13. pontját az alábbiak szerint egészíti ki a megállapodás további tartalmának változatlan hatályban tartása mellett: 

 

,,A pályázatok keretében biztosított források Támogatási szerződésben/Támogatói okiratban foglaltak szerinti felhasználásáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felelős. A támogatások nem a jogszabályokban vagy Támogatási szerződésben/Támogatói okiratban foglaltak szerinti felhasználásából eredően keletkező visszafizetési kötelezettség miatt sem az Önkormányzatot sem a Polgármesteri Hivatalt nem terheli felelősség.”

 

Határidő: módosítás aláírására 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester