1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Érd-med Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: Érd, Boróka u. 19.) iskola-egészségügyi ellátás tárgyában 2017. november 3. napján megkötött feladat-ellátási szerződés a megbízott felmondása folytán 2019. február 28. napján megszűnik. 

2. A Közgyűlés rögzíti, hogy az 1. pont szerinti szerződés megszűnését követően az érintett iskola-egészségügyi feladatokat Dr. Varga Judit, valamint Dr. Veres Judit házi-gyermekorvosok megosztva látják el az alábbiak szerint: 

Dr. Varga Judit

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

(5., 7.évfolyamai)

Érd, Törökbálinti út 1.

Dr. Veres Judit

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

(6., 8.évfolyamai)

Érd, Törökbálinti út 1.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő szerződés megszűnéséről tájékoztassa a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt. 

Határidő: döntés továbbítására – 2019. február 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester