Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 955. 544.000 Ft, melyből a Modern Város Programból a GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu-Duna parti gyógy-sport-illetve kulturális turisztikai beruházás, valamit Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” támogatói okirat alapján, 324.869.000 Ft kerül biztosításra.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. 

 

Határidő:       - a határozat továbbítására: 2019. február 5.

                      - költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester