Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.2019. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összesen 155.208.000 Ft.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján a társasággal kötendő szerződéseket aláírja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. 

 

Határidő:       - a határozat továbbítására: 2019. február 5.

                        - költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester