Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 19174 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 511 m²nagyságú ingatlant közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja, egyúttal értékesíti azt 3.090.528,- Ft – azaz hárommillió-kilencvenezer-ötszázhuszonnyolc forint – vételáron (kártalanítási ellenérték) a Magyar Állam részére az „Érd-Érd alsó összekötő vágány” megvalósítása közérdekű célra.

 

Határidő: 90 nap a kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester