Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdésének a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva - a Magyar Földrajzi Múzeum 2019-2021. évre szóló stratégiai tervét elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a stratégiai terv megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetnek az önkormányzat költségvetésébe való betervezéséről - a jóváhagyott 2020-2021. évi munkatervek figyelembevételével - gondoskodjon.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester