Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámolót elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek küldje meg.

 

 

Határidő: határozat közlésére 2019. március 30.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                             polgármester