1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alapból 20.000.000 Ft-ot biztosít az Érdi Városfejlesztési Kft. részére a házi átemelők és kapcsolódó berendezések beszerzésére és telepítésére.

 

  1. A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési Kft.-t, hogy a beérkezett igénylések alapján a berendezéseket telepítse és a felhasználók részére az üzemeltetővel közösen átadja.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott feladat végrehajtása érdekében a város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében a szükséges szerződést kösse meg.

A forrás a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség.Határidő: 2019. április 15.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                           polgármester