Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) valamint (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva az Érdi Tankerületi Központ által TK/123/604-7/2019. számon tett, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, és az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezésére vonatkozó javaslatával egyetért.

 

Határidő: határozat továbbítására – 2019. március 29.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                          polgármester